დისციპლინური საქმე 70/21

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2021 წლის 8 ივლისის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 70/21 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin