დისციპლინური საქმე №79/23-1

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2023 წლის 4 მაისის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 79/23-1 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin