დისციპლინური საქმე 87/21

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2021 წლის 8 სექტემბერი გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 87/21 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin