დისციპლინური საქმე 87/22

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2022 წლის 30 ივნისის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 87/22 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin