დისციპლინური საქმე 9/23

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2023 წლის 1 თებერვლის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 9/23 დისციპლინური სამართალწარმოება ხანდაზმულობის საფუძვლით შეწყდა.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin