დისციპლინური საქმე 9/23

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2023 წლის 1 თებერვლის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 9/23 შეწყდა სამართალწარმოება, რადგან მოსამართლე აღარ ახორციელებს სამოსამართლო უფლებამოსილებას.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin