დისციპლინური საქმე 91/23-2

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2023 წლის 15 ივნისის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 91/23-2 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin