დისციპლინური საქმე 91/312-18-5

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2020 წლის 29 დეკემბერის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 91/312-18-5 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin