დისციპლინური საქმე 99/22

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2022 წლის 29 ივნისის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 99/22 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin