ეროვნული შეჯიბრი “სამოსამართლო ქცევა და დისციპლინა”

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურმა პირველად ჩაატარა ეროვნული შეჯიბრი “სამოსამართლო ქცევა და დისციპლინა”

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin