ევროკავშირის სასამართლოს მხარდაჭერის პროექტი

2020  წელი

ტრენინგები

  • დასაბუთების სტანდარტებზე ტრენინგების სერია
  • სამართლებრივი კვლევა და დასაბუთება

სამუშაო შეხვედრა

ინსტიტუციონალური განვითარების საკითხებზე

ანგარიშების მომზადება და გამოცემა:

  • 2020 წლის მესამე კვარტალი
  • 2020 წლის მეორე კვარტალი
  • 2020 წლის პირველი კვარტალი
  • კვარტალური სტატისტიკური მონაცემების ამსახველი ინფოგრაფიკები

მომზადებული დოკუმენტები

სტრატეგიული განვითარების ძირითადი მიმართულებების დოკუმენტის პროექტი

2019 წელი

ტრენინგი:

  • სამართლებრივი კვლევის და მართლწერის ტრენინგი

ანგარიშების მომზადება, გამოცემა, პრეზენტაცია

  • 2019 წლის წლიური ანგარიში

საერთაშორისო ფორუმი

გამოხატვის თავისუფლება და დისციპლინური სამართალწარმოება

საერთაშორისო ვიზიტი :

ავსტრია, ვენა – ავსტრიის უზენაესის სასამართლო, რაიონული სასამართლო, მოსანართლეთა ასოციაცია, უმაღლესი საოლქო სასამართლოს პალატა, უმაღლესი საოლქო სასამართლოს სადისციპლინო ტრიბუნალი

2018 წელი

ტრენინგი:

სამართლებრივი კვლევის და მართლწერის ტრენინგი

სამუშაო შეხვედრა:

მედია სემინარი

ანგარიშების მომზადება, გამოცემა, პრეზენტაცია

  • 2018 წლის წლიური ანგარიში