ევროპის საბჭოს პროექტი სასამართლო რეფორმის მხარდაჭერა საქართველოში

ევროპის საბჭოს სასამართლოს მხარდაჭერის პროექტი

2022 წელი

ტრენინგები:

 • ფონდების მოძიება და შედეგზე ორიენტირებული მიდგომები
 • გუნდური შეჭიდულობა

მომზადებული დოკუმენტები:

• 2022-2024 წლების სტრატეგიული განვითარების ძირითადი მიმართულებების დოკუმენტი

სხვა:

• სასწავლო ვიზიტი პორტუგალიაში
• ეროვნული შეჯიბრი „სამოსამართლო ქცევა და დისციპლინა“

2021 წელი

სამუშაო შეხვედრება:

 • მედიატორთა ასოციაციის ეთიკის კომისიის წევრებთან
 • აკადემიური წრეების წარმომადგენლებთან
 • ადვოკატთა ასოციაციის წევრებთან

მომზადებული დოკუმენტები:

 • დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის დებულების პროექტი
 • საქმიანი კომუნიკაციისა და მომსახურების გზამკვლევი
 • საინფორმაციო ბროშურები

სხვა:

 • ეროვნული შეჯიბრი „სამოსამართლო ქცევა და დისციპლინა“

2020 წელი

ტრენინგები:

 • დასაბუთების სტანდარტები და სამართლებრივი წერა

ონლაინ შეხვედრები:

 • დისციპლინური გადაცდომის სახეები
 • პერსონალური მონაცემების დაცვა
 • სასამართლო და მედია

დოკუმენტები:

 • ანგარიში დისციპლინური გადაცდომის საფუძვლებზე
 • ეფექტიანად წერისა და დასაბუთების საკითხებზე სახელმძღვანელო პრინციპები

საინფორმაცი ვიდეო რგოლები:

 • დისციპლინური სამართალწარმოების პროცესი
 • როგორ შევავსოთ საჩივარი

2019 წელი

ტრენინგები:

 • სოციალური მედიის როლი დისციპლინურ სამართალწარმოებაში
 • ეფექტური კომუნიკაცია სამიზნე ჯგუფებისათვის
 • სამართლიანი სასამართლოს უფლება
 • სოციალური მედია და სამოსამართლო ეთიკა
 • საზოგადოებასთან ურთიერთობის კამპანიების დაგეგმვა და განხორციელება

დოკუმენტები:

 • შეიქმნა საკომუნიკაციო სტრატეგია და ერთწლიანი სამოქმედო გეგმის პროექტი

საერთაშორისო ფორუმი

გამოხატვის თავისუფლება და დისციპლინური სამართალწარმოება

საერთაშორისო თანამშრომლობის მხარდაჭერა:

 • ესპანეთი, ქალაქი მადრიდი – ესპანეთის იუსტიციის გენერალური საბჭო, დისციპლინური სამართალწარმოების პრომოუტერი; იუსტიციის გენერალური საბჭოს ინსპექციის ინსპექტორი

2018 წელი

ტრენინგები:

 • ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული მიდგომა სასამართლო რეფორმასთან მიმართებით
 • სოციალური მედიის მნიშვნელობა და მართვა
 • დისციპლინური სამართალწარმოება
 • სამართლებრივი დასაბუთების საკითხები

საერთაშორისო ვიზიტები:

 • რიგა – კორუფციის პრევენციის საკითხები

სხვა: