ონლაინ შეხვედრა დისციპლინური გადაცდომის სახეებზე

ექსპერტ გერჰარდ რაისნერის მიერ, დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურისათვის, ევროპის საბჭოს სასამართლოს მხარდაჭერის პროექტის ხელშეწყობით, მომზადდა ანგარიში დისციპლინური გადაცდომის საფუძვლებთან დაკავშირებით. ანგარიშის განხილვის მიზნით შეხვედრა, 2020 წლის 03 ნოემბერს, დისტანციურად გაიმართა.

ანგარიშის პრეზენტაციის შემდეგ შეხვედრა დისკურიის ფორმატში წარიმართა.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin