პრაქტიკული სახელმძღვანელო დისციპლინური პასუხისმგებლობის საფუძვლებზე

ევროკავშირის პროექტის ხელშეწყობით მომზადდა პრაქტიკულ სახელმძღვანელო და შედარებით-სამართლებრივი კვლევა იტალიისა და საფრანგეთის პრაქტიკის მიხედვით მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობის საფუძვლების განმარტებაზე.

პუბლიკაცია მომზადებულია დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურისა და დისციპლინური სამართლწარმოების ორგანოებისთვის ცალკეული გადაცდომების შემადგენლობების განვითარების ან/და პრაქტიკის დახვეწის მიზნით.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin