საინფორმაციო ვიდეო რგოლები

ყველაზე ხშირად დასმულ შეკითხვებზე პასუხის გასაცემად დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურმა ევროპის საბჭოს საქართველოს ოფისის მხარდაჭერით ვიდეო რგოლები შექმნა. 

საჩივრის შევსების პროცესი და დისციპლინური სამართალწარმოების ეტაპები ორ ვიდეო რგოლშია ასახული.  
საინფორმაციო ვიდეოები განთავსებულია დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის ვებგვერდზე და youtube.com არხზე. 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin