საჯარო ლექცია გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებთან

დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა სტუდენტებს დისციპლინური სამართალწარმოების პროცესი გააცდნო, გადაცდომის სახეები და მათთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი საქმეები მიმოიხილა.

საჯარო ლექციის ბოლოს ზურაბ აზნაურაშვილმა სტუდენტებს ეროვნული შეჯიბრის შესახებ ინფორმაცია მიაწოდა.

შეხვედრა სტუდენტთა აქტიური ჩართულობით წარიმართა.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin