სამუშაო შეხვედრა ინსტიტუციური განვითარების საკითხებზე

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურისათვის 15-17 ივლისს ევროკავშირის პროექტმა გასვლითი შეხვედრა გამართა. შეხვედრის მიზანს ინსტიტუციური განვითარების საკვანძო საკითხებზე მსჯელობა წარმოადგენდა.

მონაწილეებმა განიხილეს ანგარიშვალდებულების გაზრდის მიზნით კვარტარული და ყოველწლიური ანგარიშების ფორმები, დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის სტრატეგიული მიზნები, გამოწვევები და მათი გადაჭრის გზები.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin