საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის კანცელარია ამოქმედდა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურში დამოუკიდებელი კანცელარია ამოქმედდა. ,,საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად ჩატარებული კონკურსის შედეგად შერჩეული კანდიდატი უფლებამოსილებას 2018 წლის 30 აგვისტოდან შეუდგა. 

ამ დროისათვის იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსა და დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის კანცელარია ცალ-ცალკე ფუნქციონირებს. დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის კანცელარიაში ნებისმიერ პირს შესაძლებლობა აქვს ჩააბაროს დისციპლინური საჩივარი, კორესპოდენცია და დისციპლინურ საქმესთან დაკავშირებული ნებისმიერი სხვა განცხადება. 
 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin