საერთო სასამართლოების შესახებ საქარველოს ორგანული კანონი

საქართველოს ორგანული კანონი საერთო სასამართლოების შესახებ