საქართველოს სამოსამართლო ეთიკის წესები

საქართველოს სამოსამართლო ეთიკის წესები მიღებულია საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა კონფერენციის მიერ 2021 წლის 31 ოქტომბერს.