სასამართლო რეფორმის სამუშაო შეხვედრა

2018 წლის 23 ივლისს, სასტუმრო რედისონში, სასამართლო სისტემის რეფორმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა გაიმართა. ,,მეოთხე ტალღის“ რეფორმის ფარგლებში რამდენიმე შეხვედრა დაეთმო საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა მიმართ დისციპლინური სამართალწარმოების საკითხებს, რომელშიც აქტიურად არის ჩართული დამოუკიდებელი ინსპექტორი ქეთევან ცინცაძე.23 ივლისის შეხვედრაზე სამუშაო ჯგუფის წევრებმა იმსჯელეს მოსამართლეთა მიმართ დისციპლინური პასუხისმგებლობის საკითხზე. ჯგუფის მიერ შემუშავდა კანონპროექტი, რომელიც ეფუძნება ე.წ. ბანგალორის პრინციპებს, საერთაშორისო სტანდარტებსა და ექსპერტების რეკომენდაციებს.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin