შეხვედრა პერსონალური მონაცემების დაცვის საკითხებზე

საფრანგეთის, რუმინეთის, ბულგარეთის, იტალიისა და პორტუგალიის ინსპექტორატის წარმომადგენლებთან ერთად განვიხილეთ მიდგომები და გამოწვევები პერსონალური მონაცემების დაცვის საკითხებზე ელექტრონულ ბაზებთან წვდომის კონტექსტში.

შეხვედრა გაიმართა ევროპის სასამართლოს ინსპექტორთა ქსელთან პარტნიორობით. შეხვედრის ორგანიზებული იყო ევროპისსაბჭოსა და ევროკავშირის “სასამართლო რეფორმის მხარდაჭერის” პროექტის ხელშეწყობით.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin