დისციპლინური საქმე 18/20-2

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2020 წლის 18 ივნისის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 18/20-2 დისციპლინური სამართალწარმოება ხანდაზმულობის საფუძვლით შეწყდა.

სრულად »

დისციპლინური საქმე 18/20-1

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2020 წლის 18 ივნისის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 18/20 შეწყდა დისციპლინური სამართალწარმოება ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

სრულად »

დისციპლინური საქმე 28/20

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2020 წლის 08 ივნისის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 28/20 შეწყდა დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

სრულად »

დისციპლინური საქმე 29/20-1

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2020 წლის 29 აპრილის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 29/20-1 შეწყდა სამართალწარმოება მოსამართლის მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილების კანონიერების შემოწმების მოთხოვნის ნაწილში. დისციპლინური სამართალწარმოება გაგრძელდა დისციპლინური გადაცდომის

სრულად »

დისციპლინური საქმე 21/20-1

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2020 წლის 23 მარტის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 21/20-1 შეწყდა სამართალწარმოება მოსამართლის მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილების კანონიერების შემოწმების მოთხოვნის ნაწილში. დისციპლინური სამართალწარმოება გაგრძელდა დისციპლინური გადაცდომის

სრულად »

დისციპლინური საქმე 10/20

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2020 წლის 09 მარტის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 10/20 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

სრულად »

დისციპლინური საქმე 208/19-3

ამოუკიდებელი ინსპექტორის 2020 წლის 02 მარტის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 208/19-3 შეწყდა სამართალწარმოება მოსამართლის მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილების კანონიერების შემოწმების მოთხოვნის ნაწილში. დისციპლინური სამართალწარმოება გაგრძელდა დისციპლინური გადაცდომის

სრულად »

დისციპლინური საქმე 208/19-2

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2020 წლის 02 მარტის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 208/19-2 შეწყდა სამართალწარმოება მოსამართლის მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილების კანონიერების შემოწმების მოთხოვნის ნაწილში. დისციპლინური სამართალწარმოება გაგრძელდა დისციპლინური გადაცდომის

სრულად »