დისციპლინური საქმე 7/24

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2024 წლის 26 თებერვლის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 7/24 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin