დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის 2018 წლის საქმიანობის ანგარიში

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის 2018 წლის ანგარიში მოიცავს დისციპლინური საჩივრების განხილვის, მომზადებული დასკვნებისა და განხორციელებული ღონისძიებების შედეგებს 2017 წლის 21 ნოემბრიდან 2018 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin