საჩივრის შევსების ინსტრუქცია

დისციპლინური სამართალწარმოების დაწყების მსურველმა უნდა შეავსოს საჩივრის ფორმა. ვიდეოში დეტალურადაა ასახული თუ როგორ უნდა შევავსოთ საჩივარი მოსამართლეთა მიმართ. საჩივრის ფორმა განთავსებულია დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის ვებგვერდზე https://dis.court.ge/  

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin