შეხვედრა ესპანელ მოსამართლესთან

მიმდინარე წლის 15-16 თებერვალს, თბილისში საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, ევროპის საბჭოს პროექტის „სასამართლო რეფორმის მხარდაჭერა საქართველოში“ ფარგლებში, ესპანელმა ექსპერტმა ხუან კარლოს და სილვამ, სამუშაო შეხვედრა გამართა დამოუკიდებელ ინსპექტორთან და დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის აპარატთან.

შეხვედრის მთავარ მიზანს წარმოადგენდა დამოუკიდებელი ინსპექტორისა და მისი აპარატის საქმიანობასთან დაკავშირებულ გამოწვევებზე მსჯელობა. ევროპის საბჭოს ექსპერტმა შეაფასა დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის თანამშრომელთა ტრეინინგ საჭიროებები. შეხვედრის მონაწილეებმა ხაზი გაუსვეს ეფექტიანი ინსტიტუტის ჩამოყალიბების აუცილებლობას. განიხილეს დისციპლინურ პროცედურებთან დაკავშირებული სამართლებრივი რეგულაციები და არსებულ ხარვეზები.

შეხვედრის შედეგად დაიგეგმა ტრეინინგები.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin