2022 წლის მეორე კვარტალური ანგარიში

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის მიერ მომზადდა კვარტალური ანგარიში, რომელიც მოიცავს დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის საქმიანობის შესახებ ინფორმაციას 2022 წლის 1 აპრილიდან 30 ივნისის ჩათვლით. დოკუმენტში წარმოდგენილი სტატისტიკური

სრულად »

2022 წლის პირველი კვარტალური ანგარიში

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის მიერ მომზადდა კვარტალური ანგარიში, რომელიც მოიცავს დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის საქმიანობის შესახებ ინფორმაციას 2022 წლის 1 იანვრიდან 31 მარტის ჩათვლით. დოკუმენტში წარმოდგენილი სტატისტიკური

სრულად »

2021 წლის მეოთხე კვარტალური ანგარიში

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის მიერ მომზადდა კვარტალური ანგარიში, რომელიც მოიცავს დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის საქმიანობის შესახებ ინფორმაციას 2021 წლის 1 ოქტომბრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით. დოკუმენტში წარმოდგენილი სტატისტიკური

სრულად »

2021 წლის მესამე კვარტლის სტატისტიკური ანგარიში

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის მიერ მომზადდა კვარტალური ანგარიში, რომელიც მოიცავს დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის საქმიანობის შესახებ ინფორმაციას 2021 წლის 1 ივლისიდან 30 სდამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურმა 2021 წლის

სრულად »

2021 წლის მეორე კვარტლის სტატისტიკური ანგარიში

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურმა 2021 წლის 01 აპრილიდან 30 ივნისის ჩათვლით განსახილველად მიიღო 40 დისციპლინური საჩივარი.საანგარიშო პერიოდში ფორმის დაუცველად შემოსულია 14 წერილი, რის შემდეგაც საჩივრის ავტორებს

სრულად »

2021 წლის პირველი კვარტლის სტატისტიკური ანგარიში

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურმა 2021 წლის 01 იანვრიდან 31 მარტის ჩათვლით განსახილველად მიიღო 36 დისციპლინური საჩივარი. საანგარიშო პერიოდში ფორმის დაუცველად შემოსულია 20 წერილი, რის შემდეგაც საჩივრის

სრულად »

2020 წლის მეოთხე კვარტლის სტატისტიკური ანგარიში

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის მიერ ორგანული კანონის შესაბამისად, მომზადდა კვარტალური ანგარიში, რომელიც მოიცავს დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის საქმიანობის შესახებ ინფორმაციას 2020 წლის 01 ოქტომბრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით.

სრულად »

დისციპლინური სამართალწარმოების 2020 წლის სტატისტიკა

ცხრილში ასახულია დისციპლინური სამართალწარმოების შესახებ 2020 წლის სრული სტატისტიკური ინფორმაცია საჩივრის რეგისტრაციიდან სადისციპლინო პალატასა თუ სადისციპლინო კოლეგიაში საქმეთა განხილვის შედეგების ჩათვლით.

სრულად »