დისციპლინური სამართალწარმოების 2020 წლის სტატისტიკა

ცხრილში ასახულია დისციპლინური სამართალწარმოების შესახებ 2020 წლის სრული სტატისტიკური ინფორმაცია საჩივრის რეგისტრაციიდან სადისციპლინო პალატასა თუ სადისციპლინო კოლეგიაში საქმეთა განხილვის შედეგების ჩათვლით.

სრულად »

2020 წლის მესამე კვარტლის სტატისტიკური ანგარიში

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის მიერ ორგანული კანონის შესაბამისად, მომზადდა კვარტალური ანგარიში, რომელიც მოიცავს სამსახურის საქმიანობის შესახებ ინფორმაციას 2020 წლის 01 ივლისიდან 30 სექტემბრის ჩათვლით.    აღსანიშნავია,

სრულად »

2020 წლის მეორე კვარტლის საქმიანობის სტატისტიკური ანგარიში

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის მიერ „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მოთხოვნის შესაბამისად, მომზადდა კვარტალური ანგარიში, რომელიც მოიცავს დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის საქმიანობის შესახებ ინფორმაციას 2020 წლის

სრულად »

2020 წლის პირველი კვარტლის საქმიანობის სტატისტიკური ანგარიში

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურმა 2020 წლის 01 იანვრიდან 31 მარტის ჩათვლით განსახილველად 36 საჩივარი მიიღო, 2019 წლიდან განსახილველად 28 დისციპლინური საჩივარი გადმოვიდა. ამავე პერიოდში, შესაბამისი ფორმის

სრულად »

დისციპლინური სამართალწარმოების 2019 წლის სტატისტიკა

ცხრილში ასახულია დისციპლინური სამართალწარმოების შესახებ 2019 წლის სრული სტატისტიკური ინფორმაცია საჩივრის რეგისტრაციიდან სადისციპლინო პალატასა თუ სადისციპლინო კოლეგიაში საქმეთა განხილვის შედეგების ჩათვლით.

სრულად »

2019 წლის სტატისტიკური მონაცემები

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურში 2019 წლის 01 იანვრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით განსახილველად 215 დისციპლინური საჩივარი და 125 ფორმის დაუცველი წერილი დარეგისტრირდა. საჩივრის ავტორთა შესახებ სტატისტიკური ინფორმაციის

სრულად »

დისციპლინური სამართალწარმოების 2017-2018 წლების სტატისტიკა

ცხრილში ასახულია დისციპლინური სამართალწარმოების შესახებ 2017-2018 წლების სრული სტატისტიკური ინფორმაცია საჩივრის რეგისტრაციიდან სადისციპლინო პალატასა თუ სადისციპლინო კოლეგიაში საქმეთა განხილვის შედეგების ჩათვლით.

სრულად »

2018 წლის სტატისტიკური მონაცემები

ზოგადი სტატისტიკური ინფორმაცია 2018 წელს დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურს განსახილველად 318 დისციპლინურისაჩივარი და 183 ფორმადაუცველი წერილი (საჩივრით) გადაეცა.დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის კანცელარიის ამოქმედების შემდეგ1 2018 წლის 01სექტემბრიდან

სრულად »