დისციპლინური საქმე 192/19-2

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2020 წლის 07 თებერვლის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 199/19-2 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

სრულად »

დისციპლინური საქმე 192/19-1

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2020 წლის 07 თებერვლის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 192/19-1 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

სრულად »

დისციპლინური საქმე 193/19

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2020 წლის 05 თებერვლის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 193/19 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

სრულად »

დისციპლინური საქმე 186/19-1

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2020 წლის 04 თებერვლის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 186/19-1 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

სრულად »

დისციპლინური საქმე 21/20-1

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2020 წლის 23 მარტის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 21/20-1 შეწყდა სამართალწარმოება მოსამართლის მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილების კანონიერების შემოწმების მოთხოვნის ნაწილში. დისციპლინური სამართალწარმოება გაგრძელდა დისციპლინური გადაცდომის

სრულად »

დისციპლინური საქმე 15/20-4

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2020 წლის 18 მარტის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 15/20-3 შეწყდა სამართალწარმოება ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

სრულად »

დისციპლინური საქმე 15/20-1

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2020 წლის 18 მარტის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 15/20-1 შეწყდა სამართალწარმოება ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

სრულად »

დისციპლინური საქმე 15/20-3

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2020 წლის 18 მარტის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 15/20-3 შეწყდა სამართალწარმოება ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

სრულად »