დისციპლინური საქმე 49/21

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2021 წლის 2 აგვისტოს გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 49/21 შეწყდა სამართალწარმოება, რადგან მოსამართლე აღარ ახორციელებს სამოსამართლო უფლებამოსილებას.

სრულად »

დისციპლინური საქმე 64/21

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2021 წლის 26 ივლისის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 64/21 დისციპინური სამართწალწარმოება შეწყდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერების შემოწმების მოთხოვნის ნაწილში. დისციპლინურ საქმეზე წინასწარი მოკვლევა გაგრძელდა სავარაუდო

სრულად »

დისციპლინური საქმე 51/21-2

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2021 წლის 27 ივლისის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 51/21-2 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

სრულად »

დისციპლინური საქმე 51/21-3

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2021 წლის 27 ივლისის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 51/21-3 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

სრულად »

დისციპლინური საქმე 140/20

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2020 წლის 27 ივლისის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 140/20 შეწყდა სამართალწარმოება, რადგან მოსამართლე აღარ ახორციელებს სამოსამართლო უფლებამოსილებას.

სრულად »

დისციპლინური საქმე 51/21-1

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2021 წლის 27 ივლისის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 51/21-1 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

სრულად »

დისციპლინური საქმე 44/21

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2021 წლის 27 ივლისის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 44/21 შეწყდა სამართალწარმოება, რადგან მოსამართლე აღარ ახორციელებს სამოსამართლო უფლებამოსილებას.

სრულად »

დისციპლინური საქმე 207/19-2

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2021 წლის 16 ივლისის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 207/19-2 შეწყდა სამართალწარმოება, რადგან მოსამართლე აღარ ახორციელებს სამოსამართლო უფლებამოსილებას.

სრულად »