დისციპლინური საქმე 5/24

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2024 წლის 12 თებერვლის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 5/24 შეწყდა სამართალწარმოება მოსამართლის მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილების კანონიერების შემოწმების მოთხოვნის ნაწილში. დისციპლინური სამართალწარმოება გაგრძელდა დისციპლინური გადაცდომის

სრულად »

დისციპლინური საქმე 230/23

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2024 წლის 22 იანვრის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 230/23 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

სრულად »

დისციპლინური საქმე 215/23

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2023 წლის 29 დეკემბრის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 215/23 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

სრულად »

დისციპლინური საქმე 213/23

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2023 წლის 25 დეკემბრის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 213/23 შეწყდა სამართალწარმოება მოსამართლის მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილების კანონიერების შემოწმების მოთხოვნის ნაწილში. დისციპლინური სამართალწარმოება გაგრძელდა დისციპლინური გადაცდომის

სრულად »

დისციპლინური საქმე 216/23

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2023 წლის 28 დეკემბრის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 216/23 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

სრულად »

დისციპლინური საქმეები 218/23-2

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2023 წლის 26 დეკემბრის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 218/23-2 შეწყდა სამართალწარმოება მოსამართლის მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილების კანონიერების შემოწმების მოთხოვნის ნაწილში. დისციპლინური სამართალწარმოება გაგრძელდა დისციპლინური გადაცდომის

სრულად »

დისციპლინური საქმეები 218/23-1

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2023 წლის 26 დეკემბრის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 218/23-1 შეწყდა სამართალწარმოება მოსამართლის მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილების კანონიერების შემოწმების მოთხოვნის ნაწილში. დისციპლინური სამართალწარმოება გაგრძელდა დისციპლინური გადაცდომის

სრულად »

დისციპლინური საქმე 218/23

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2023 წლის 26 დეკემბრის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 218/23 შეწყდა სამართალწარმოება მოსამართლის მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილების კანონიერების შემოწმების მოთხოვნის ნაწილში. დისციპლინური სამართალწარმოება გაგრძელდა დისციპლინური გადაცდომის

სრულად »