ბოლო სიახლეები

.

დასრულდა პირველი ეროვნული შეჯიბრი „სამოსამართლო ქცევა და დისციპლინა“

„სამოსამართლო ქცევა და დისციპლინა“ სტუდენტური შეჯიბრია, რომელიც მოსამართლეთა მიმართ დისციპლინური სამართალწარმოების პროცესის სიმულაციას წარმოადგენს....

ეროვნული შეჯიბრის „სამოსამართლო ქცევა და დისციპლინა“ შესარჩევი რაუნდები გაიმართა

ეროვნული შეჯიბრის „სამოსამართლო ქცევა და დისციპლინა“ შესარჩევი რაუნდები ორი დღე მიმდინარეობდა და მასში თერთმეტმა...

სასამართლოებში საინფორმაციო ბროშურები განთავსდა

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის ინიციატივით სასამართლოებში საინფორმაციო ბროშურები განთავსდა. ბროშურა მოიცავს ინფორმაციას დისციპლინური საჩივრისა და...

ა(ა)იპ საქართველოს ადვოკატთა დამოუკიდებელი პროფკავშირის წარმომადგენლებთან მემორანდუმი გაფორმდა

მემორანდუმის ფარგლებში პროფკავშირის წარმომადგენლებს დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა დისციპლინური სამართალწარმოების პროცესის შესახებ ინფორმაცია მიაწოდა და მნიშვნელოვან...

საჯარო ლექცია გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებთან

დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა სტუდენტებს დისციპლინური სამართალწარმოების პროცესი გააცდნო, გადაცდომის სახეები და მათთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი საქმეები...

ეროვნულ შეჯიბრი სტუდენტებისთვის  „სამოსამართლო ქცევა და დისციპლინა“

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახური, ევროპის საბჭოს საქართველოს ოფისის ხელშეწყობით, იწყებს ეროვნულ შეჯიბრს სტუდენტებისათვის  „სამოსამართლო ქცევა...