ბოლო სიახლეები

.

გამოქვეყნდა დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის 2020 წლის მეოთხე კვარტლის საქმიანობის სტატისტიკური ანგარიში

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის მიერ ორგანული კანონის შესაბამისად, მომზადდა კვარტალური ანგარიში, რომელიც მოიცავს სამსახურის საქმიანობის შესახებ...

დონორთა საკოორდინაციო შეხვედრა

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურმა საერთაშორისო ორგამიზაციების წარმომადგენლებთან საკოორდინაციო შეხვედრა გამართა. შეხვედრაზე დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა სტრატეგიული განვითარების...

გამოქვეყნდა სტრატეგიული განვითარების ძირითადი მიმართულებების დოკუმენტი

გამოქვეყნდა დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის სტრატეგიული განვითარების ძირითადი მიმართულებების 2020-2021 წლების დოკუმენტი. დოკუმენტი სამი ნაწილისგან...

სტრატეგიის პრეზენტაცია

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურმა სტრატეგიული განვითარების ძირითადი მიმართულებების შესახებ დოკუმენტი საერთო სასამართლოების სადისციპლინო კოლეგიისა და...

სტრატეგიის პრეზენტაცია გაიმართა

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურმა საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან სტრატეგიული განვითარების ძირითადი მიმართულებების შესახებ დოკუმენტის...

ტრენინგი თემაზე – ეფექტური კომუნიკაცია

ეფექტურ კომუნიკაციაზე ევროსაბჭოს სასამართლოს მხარდაჭერის პროექტის ხელშეწყობით ტრენინგი გაიმართა. ტრენერმა დისტანციურად კომუნიკაციის აქტუალური საკითხები...