ბოლო სიახლეები

.

გამოქვეყნდა დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის 2021 წლის საქმიანობის ანგარიში

გამოქვეყნდა დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის 2021 წლის საქმიანობის ანგარიში. ანგარიშში სტატისტიკურ ინფორმაციაზე დაყრდნობით გაანალიზებულია დამოუკიდებელი...

დასრულდა პირველი ეროვნული შეჯიბრი „სამოსამართლო ქცევა და დისციპლინა“

„სამოსამართლო ქცევა და დისციპლინა“ სტუდენტური შეჯიბრია, რომელიც მოსამართლეთა მიმართ დისციპლინური სამართალწარმოების პროცესის სიმულაციას წარმოადგენს....

ეროვნული შეჯიბრის „სამოსამართლო ქცევა და დისციპლინა“ შესარჩევი რაუნდები გაიმართა

ეროვნული შეჯიბრის „სამოსამართლო ქცევა და დისციპლინა“ შესარჩევი რაუნდები ორი დღე მიმდინარეობდა და მასში თერთმეტმა...

სასამართლოებში საინფორმაციო ბროშურები განთავსდა

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის ინიციატივით სასამართლოებში საინფორმაციო ბროშურები განთავსდა. ბროშურა მოიცავს ინფორმაციას დისციპლინური საჩივრისა და...

ა(ა)იპ საქართველოს ადვოკატთა დამოუკიდებელი პროფკავშირის წარმომადგენლებთან მემორანდუმი გაფორმდა

მემორანდუმის ფარგლებში პროფკავშირის წარმომადგენლებს დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა დისციპლინური სამართალწარმოების პროცესის შესახებ ინფორმაცია მიაწოდა და მნიშვნელოვან...